Webdesign

I denne artikkelen skal vi gå inn på hva vi kan forvente å se av godt webdesign. Hva er det vi skal se etter, og hvem er det vi bør gå til for å bestille det beste designet til nettsiden vår?

Godt design

Så hva er det egentlig som skiller dårlig webdesign fra godt webdesign? Det virker som at når det kommer til godt webdesign er det ikke bare viktig med nettsidens utseende, men også hvor funksjonell den er. Dette vil da altså si at alle lenkene går til riktig plass, og blant annet at alt er ryddig og oversiktlig. Det vi må huske er at på Internett er det oppmerksomhet som er det mest verdifulle. Når en person kommer til nettsiden din, skal vedkommende tenke så lite som mulig angående hvordan han/hun navigerer seg gjennom den. Desto vanskeligere det er, desto større er sjansen for at leseren forlater nettsiden. Godt design er derfor fokusert på det tekniske og funksjonelle ved nettsiden.

Dagens trekk

Dersom vi ser på trekkene ved dagens populære nettsider, så kan vi merke oss at det hjelper å holde designet enkelt og oversiktlig. Enkle og elegante logoer er ganske populære nå til dags. En nettside hvor vi har store vegger med tekst fungerer kun når leseren allerede er interessert i emnet, fordi på den måten er terskelen for at de forlater nettsiden på grunn av en eller annen irritasjon mye høyere. Nye design burde være kreative, et eksempel kan være den nye Unibet Euro siden.

Dersom dette ikke er tilfellet, eller hvis vi selger noe på nettsiden vår, så er det mye bedre å ha masse plass og muligens også fargerike bilder som tiltrekker seg og holder på oppmerksomheten. Videoer kan fungerer ganske bra, men det er mer krevende programmering som kreves for at de skal være funksjonelle. Samtidig kan det hende at leseren ikke har like god forbindelse til nettet, og det kan hende de forlater nettsiden på grunn av at informasjonen kommer for sent fram.