Bildebruk på nettet

Det er ikke fritt fram å bruke de bildene du vil på nettet. Noen bilder er selvsagt beskyttet av opphavsrettigheter, eller du må betale for å bruke dem, men du kan heller ikke bruke hva du vil av private bilder. Dette gjelder spesielt dersom det er andre mennesker på bildene.

Bilder av egne barn

Du kan selvsagt legge ut bilder av barna dine, men det er lurt å tenke gjennom hvor og hvordan du bruker bildene. Husk at bilder som legges ut på nettet blir der for bestandig. Det er ikke sikkert barna setter pris på å finne igjen flaue barnebilder på nettet når de blir eldre.

Mange barnebilder blir dessuten stjålet og manipulert, for deretter å legges ut på nettsider for pedofile. Dette kan gjelder bilder der barna dine er nakne eller lettkledde, for eksempel på stranden, men også andre bilder kan manipuleres. Er du usikker på om du bør legge ut et bilde, så ikke legg det ut.

Bilder av ukjente

Du har ikke lov til å legge ut bilder av andre uten deres tillatelse. Det gjelder både bilder av kjente og ukjente. Kjenner du vedkommende, må du alltid spørre først, og hvis de ikke godtar at bildet deles, skal du ikke dele det. Dette gjelder også dersom bildet virker uskyldig og ufarlig. Det er likevel straffbart å legge ut bilder av andre uten samtykke. Vær ekstra forsiktig når det er snakk om bilder av andres barn. Snakk med foreldrene før du bruker et slikt bilde, selv om bildet viser en skoleforestilling eller lignende, der også ditt eget barn er med.

Enda vanskeligere blir det selvsagt når det er snakk om ukjente, for da kan du ikke be om deres samtykke. I enkelte tilfeller, for eksempel hvis du tar bilder på en konsert eller et idrettsarrangement, kan du likevel legge ut bildet, men vær forsiktig. Du kan eventuelt bruke et bildebehandlingsprogram til å fjerne personer fra bildet før du legger det ut.

Bilder du finner på nettet

Du kan heller ikke bruke allerede offentliggjorte bilder slik du vil. Du må alltid ha tillatelse til å gjengi andre personer bilder, så sant du ikke henter bildene fra en nettside som tilbyr gratis bilder. Det er ikke lov å bruke bilder fra andres blogger eller nettsider, selv om du kjenner personen som har tatt bildet. Du må alltid spørre før du bruker andres bilder på nettet.

Hvis du har tillatelse til å bruke et bilde, betyr det heller ikke at du kan bruke det samme bildet flere ganger, i flere sammenhenger. Du må hente nytt samtykke hver gang du skal bruke et bilde, selv om bildets eier allerede har gitt deg tillatelse til å bruke bildet en gang, i en annen sammenheng.

Egne bilder er best

Det er altså mest praktisk å bruke egne bilder på bloggen eller nettsiden din. Hvis du bare tar bilder av deg selv, eller av dyr, natur og gjenstander, kan du fritt legge ut bildene. Du kan også bruke bilder du har tatt av andre, så sant de har godkjent bruken. Dette er en av årsakene til at for eksempel motebloggere vanligvis bruker seg selv som modell på bildene de legger ut. Da unngår de å støte noen eller bryte loven ved å bruke bilder av andre. Og det er mye du kan ta bilde av uten å ha med andre mennesker på bildene.